Změna jazyka
Změnit měnu
B2B Login
Zapomenuté heslo
Obnova hesla

369.jpg  

Na maminkách nám záleží. Tommy Lise podporuje těhotné maminky v nouzi prostřednictvím Nadace Terezy Maxové dětem

Posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti prožít spokojené a bezpečné dětství v rodinném prostředí a dát znevýhodněným dětem šanci na lepší život. Mezi hlavní cíle nadace patří prevence nežádoucího odebrání dětí z rodinného prostředí, a to zejména z důvodů chudoby, a podpora všech forem náhradní rodinné péče. V oblasti ústavní výchovy nadace podporuje vzdělávání dětí a rozvoj jejich dovedností, a poskytuje jim tak lepší šanci na produktivní a naplněný život po opuštění dětského domova. Více na: www.terezamaxovadetem.cz 

333.png

Nadace podporuje organizaci Amalthea a jejich projekt Na začátku, který pomáhá těhotným ženám v nouzi. Projekt poskytuje cílenou a dlouhodobou podporu v období těhotenství, připravuje je na péči o dítě a současně pomáhá s řešením jejich nepříznivé situace. Snižuje se tak riziko ohrožení dítěte a jeho odebrání z rodiny. Snažíme se o to, aby dítě mohlo vyrůstat u svých rodičů nebo v péči někoho z širší rodiny. Teprve když se nedaří dítěti zajistit dobrou péči ve vlastní rodině, usilujeme o to, aby mohlo žít v náhradní rodině.

96.jpg

S cílem podpořit dobrou věc jsme se rozhodli, že část zisku z prodeje dětských láhví darujeme Nadaci Terezy Maxové. Zavázali jsme se k tomu, že naši značku budeme užívat ke zlepšení životů všech lidí.